Indhold
2. Nationalitet Genetiv og Familie
4. Nogle nyttige Verber
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

3. Høflighed

Vi husker at "goddag" hedder ni hao [ni'i ha'uw].

"Velkommen" hedder huan ying [huan jing] "h" udtales som et spansk "h", som i "hombre".

Wo-de mingzi jiao Teri [wå'ar-de ming-ze'e djiao Teri] betyder: "Mit navn er Teri". Ordret: "mit navn kaldes Teri".

I nødsfald kan man klare sig med wo shi Hansen [wå'ar-she Hansen], men det er ikke korrekt kinesisk, en slags pidgin, som vi kender det fra: "I Tarzan - you Jane"

Det hedder i øvrigt på kinesisk Wo Tarzan - ni Jane [wå'ar dar-djan - ni dje-ni].

"Værsågod at sidde" hedder: qing zuo [tsing zur!]. Samtidig kan man pege på stolen eller rykke den ud.

Qing [tsing] er en høflighedvending, som kan bruges alle steder, hvor englændere ville sige "please".

Zuo [zur!] kan betegne mange forskellige aktiviteter. Det kan bruges i mange forbindelser. Her betyder det "sidde".

Tak hedder: xie xie [sje - sje]. Det er et rutinemæssigt "tak", man bruger, hvis den anden skænker ens te, rækker en et stykke værktøj, eller åbner en dør for en.

Xie xie ni [sje-sje ni] er en mere personlig tak, som udtrykker, at man har lagt mærke til, at netop denne person har gjort noget for en.

Fei chang xie xie [fei tang sje-sje] betyder "mange tak". Det udtrykker en helt særlig tak, måske fordi den anden har reddet en ud af en vanskelig situation, han eller hun har givet os en dyr gave, en buket blomster eller lignende.

Gan-bei "Skål" hedder gan-bei [gan-bei]. Gan-bei betyder ordret "tørt bæger". Det vil sige, at man må give sin ven "face" og drikke ud.

"Gan" for tørt bruges som tillægsord som gan-de [gan-de].

"Bei" for bæger bruges som navneord med tilføjelsen -zi, som navneord så ofte har: bei-zi [bei-ze'e].

I Kina drikker man hinanden til, ligesom man gjorde i Danmark i vikingetiden. Man tager sit glas og går hen til sin ven eller den, som man gerne vil have et godt samarbejde med, siger "gan-bei" og så tømmer begge glassene.

"Undskyld" hedder dui-buqi [dui-bu-tsi]

"Ingen årsag" hedder mei guanxi [meih guån-sji]

"Farvel" hedder zai jian [sai djen]

Tegnet for ordet søn - det udtales arze på kinesisk Dette er tegnet for "søn", det ligner lidt et syvtal.Tegnet for ordet kvinde Dette er tegnet for "kvinde". Nogle kan se en kvindes yndefulde fyldige former i tegnet. Andre siger, at det er blot tegnet for søn med en streg over, et udtryk for meget traditionelle kinesiske forældres skuffelse over, at det blev kun en pige.

Tegnet for ordet godt

Tegnet for "godt" er tegnet for "kvinde" og tegnet for "søn" sat sammen. Og det er jo sandt, at kvinde og søn, altså familie, det er lykken.

Chinatown Online forklares høflighed yderligere, man kalder en anden person til sig ved at vinke med fingrene nedad. Man skal ikke sidde, når ens ligemænd står. Man bør undgå at svare simpelthen "ja" og "nej". Det er ikke ubetinget uhøfligt at spørge om personlige forhold, hvor gammel er du og så videre.

Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation