Indhold
3. Høflighed
5. Månekager og Datid
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

4. Nogle Nyttige Verber

Denne gang vil jeg gerne introducere nogle nyttige verber for "ønske", "have" og "holde af".

Wo yao cola [wå'ar jao! colø'er] betyder "jeg ønsker cola".

Yao [jao!] betyder "ønsker".

Cola [colø'er] betyder selvfølgelig cola.

Zhege [djeg!-ger] betyder "det der", som man eventuelt kan pege på.

Nu er vi i stand til at sige "Jeg ønsker den der" og samtidig pege på det, som man gerne vil have : Wo yao zhege [wå'ar jao! djeg!-ger].

Pas på ikke at åbne munden for meget i [dj] i [djeg!-ger]. Modsat for eksempel amerikansk åbner man ikke munden særlig meget på kinesisk.

You [jo'o] betyder blandt andet "har".

Han har cola hedder Ta you cola [ta jo'o colø'er].

Vi kan godt lide øl hedder Wo-men xi huan pi-jou [wå'ar-men si hu'an pih-djo'u].

Xi huan [sji hu'an] betyder "kan godt lide" eller "holde af". Med spansk "h" som i hombre.

Pi-jou [pih-djo'u] betyder "øl".

Vi kan selvfølgelig også sige Wo xi huan ni [wå'ar sji hu'an ni'i]. "Jeg kan godt lide dig".

Ni shi wo-de peng-you [ni'i-sje wå'ar-de pångh-jo'o] betyder: "du er min ven".

Peng-you [pångh-jo'o] betyder "ven".

Bemærk at når vedkommende "er" en ny betegnelse for personen, så bruger man "shi". For eksempel i Ta shi wode nu-ren-peng-you [ta-sje wå'ar-de ny'e-renh-pångh-jo'o] som betyder: "hun er min veninde".

Nu-peng-you [ny'e-pångh-jo'o] betyder selvfølgelig også veninde.

Men hvis vedkommende "er" noget tillægsagtigt, bruger man ikke noget "sji". For eksempel i: Ta piao-liang [ta pjaw!-leang]. "Hun er smuk".

Piao-liang [pjaw!-leang] betyder "smuk".

"Piao-liang" er et generelt udtryk for "smuk" eller skal vi sige "se godt ud". Både mænd, kvinder, heste og biler kan være "piao-liang", en fodboldkommentator kan begejstret udbryde "piaoliang", når han ser en god detalje.

Entrance - Denne vej ind
Indgang - Denne vej ind.
Exit - Denne vej ud
Udgang - Denne vej ud.
Tegnet for - Gå Ind Tegnet for - mund
Disse to tegn tilsammen angiver "Den vej ind" - Entrance. "Gå ind" minder meget om tegnet for person, men tag ikke fejl, det er et helt andet tegn. Det kan kendes på krøllen foroven.
Tegnet for - Ud Tegnet for - Mund
Disse to tegn tilsammen angiver "Den vej ud" - Exit."Ud" minder lidt om et træ, så det skal nok passe at det er denne vej ud til naturen.
Classical Chinese Poetry - China the Beautfull findes en samling af kinesiske digte oversat til engelsk. De er meget stilfærdige, smukke og poetiske.

Til start af artikel

20150901

Passed W3C Validation