Indhold
1. Pronominer og Goddag
3. Høflighed
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

2. Nationalitet Genetiv og Familie

"Jeg er dansker" hedder: Wo shi Dan Mai ren [wå'ar-sje dan mai renh].

Shi [sje] betyder "er". Det udtales nærmest som en endelse til "wo". Pas på med ikke at åbne munden for meget, det skal man ikke i kinesisk.

Dan Mai [Dan Mai] er det kinesiske ord for Danmark. Det forbinder de først og fremmest med brødrene Laudrup og H.C. Andersen.

Ren [renh] betyder person eller menneske. Altså ordret: "Jeg er Danmark person".

"Du er kineser" hedder naturligvis: Ni shi Zhong Guo ren [ni'i-sje djung gjår renh].

Zhong Guo [djung gjår] er det navn, kinesere selv kalder deres land. Det betyder måske Midt Gård, Midt Riget eller Midt Området. Zhong [djung] betyder midt eller center.

"Guo" udtlales næsten som "gjår", dog kan man sommetider høre en antydning af et "o"[gjåor]

Man danner Genetiv ved at tilføje -de.

"Hun er min mor" hedder: Ta shi wo-de mama [ta-she wå'ar-de mama].

Mor hedder oprindeligt ma [ma]. I kinesisk kæleform gentages alting to gange, og derved bliver mor til mama [ma-ma].

"Han er vor far" hedder:Ta shi wo-men-de baba [ta-she wå'ar-men-de baba].

Far hedder oprindeligt ba [ba!]. Det er ret tæt på dansk "far". I kæleform gentages alting to gange, og derved bliver det til baba [ba-pa].

"Er hun din mor?" hedder:Ta shi ni-de mama ma? [ta-she ni'ide mama ma].

Nu kan vi udvide skemaet over stedord:

  Ental Ental Genetiv Flertal Flertal Genetiv
jeg wo [wå'ar] wo-de [wå'ar-de] wo-men [wå'ar-men] wo-men-de [wå'ar-men-de]
du ni [ni'i] ni-de [ni'i-de] ni-men [ni'i-men] ni-men-de [ni'i-men-de]
han
hun
den/det
ta [ta] ta-de [ta-de] ta-men [ta-men] ta-men-de [ta-men-de]

Er det ikke ret nemt?

Kvinde hedder nu-ren [ny'e-renh]. Ordret "kvinde menneske". Forstavelsen "nu-" bruges til at beskrive, at noget er kvindeligt.

Konge hedder wang [wang]. Dronning hedder naturligvis nu-wang [ny'e-wang].

Mand hedder nan-ren [nan-renh]. Ordret "mande menneske". Forstavelsen "nan-" bruges til at beskrive, at noget er mandligt; det gælder kun for mennesker.

Tegnet for ordet mark Dette er skrifttegnet for "mark". Det er tydeligt at se, at det er en mark, som er inddelt i mindre marker.Tegnet for ordet kraft - power Dette er skrifttegnet for "power" eller "styrke", som vi siger på dansk.Tegnet for ordet mand

Dette er tegnet for mand. Det er en kombination af tegnet for "mark" og tegnet for "power", altså "markpower". Det er jo også, hvad man har mænd til.


Kina er et meget stort land, ja lige så stort som Europa, og naturligvis er der mange forskellige måder at tale på. Nogle kan betegnes som dialekter, medens andre er egentlige sprog.

I Guandong provinsen og i Hong Kong taler de for eksempel "cantonese", som er et fuldstændig andet sprog end mandarin kinesisk. Derfor kan man Hong Kong faktisk træffe kinesere, som så at sige ikke taler kinesisk.

I selve Kina har de fleste lært Mandarin i skolen. Sproget i Shanghai og Hunan kan også være vanskelige at forstå.

Se en beskrivelse af de forskellige sprog og dialekter i Kina på: Wikipedia - Spoken Chinese

En amerikansk sprogstuderende i Kina, som kalder sig "FL Doctor" har skrevet en fremragende blog med blandt andet en diskussion af begreberne sprog, dialekt og accent, og andre emner forbundet med undervisning i kinesisk: ForeignLanguageBlogCom - FL Doctor , søg med "dialects". Iøvrigt er det en interessant og inspirerende blog, hvor man ser kinesisk lidt udefra.


Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation