Indhold
18. Kroppen
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

19. Bygninger og Inventar

Kinesisk pavilion åben til alle sider - en ting-zi Kinesisk hus med adgang gennem en dør - en fang-zi Moderne kinesiske lejligheder Klasseværelse
En pavilion er en bygning med adgang fra mange sider, hvor mennesker kan mødes og tale om tingene. Den ligger ofte i en park. Den kaldes på kinesisk ting-zi [ting-ze'e]. Ordet minder om det nordiske "ting", som også er et sted, hvor man mødes og "tinger" om "tingene".

Tegnet for hus Hus hedder på kinesisk. fang-zi [fang-ze'e]. Det minder om de danske ord "fanger" og "fængsel", og betydningen er også noget i samme retning.

I de fleste tilfælde vil man også omtale en lejlighed som "fang-zi", men den kan også kaldes gong-yu [gung-ye!].

Det sidstnævnte udtryk for lejlighed giver associationer i retning af en række identiske boliger stillet til rådighed af offentlige myndigheder. Ord med "Gong-" betegner oftest noget offentligt, en offentlig bus kaldes for eksempel en gong-che [gung-tjø].

Et rum eller værelse hedder fang-jian [fangh-djæen]

Medens et klasseværelse hedder: jiao-shi [djao!-zøe!] eller hvis man beskriver undervisnings situationen med lærer og studerende, hedder det ke-tang [kø(r)!-tangh]

Et bord hedder zhuo-zi [zur!-ze'e] og en stol er en yi-zi [i'e-ze'e].

Vi husker at zuo [zur!] bruges ofte i forbindelse med aktiviteter, for eksempel opfordringen "sid ned" hedder simpelthen zuo [zur!] og at "arbejde" i betydningen at udføre sine officielle fysiske aktiviteter hedder gong-zuo [gung-zur!].

Et bord er således et sted, hvor man kan udføre aktiviteter. (selv om pin-ying stavemåden er lidt afvigende)

Tallet "et" hedder yi [i!] og en stol, yi-zi [i'e-ze], kan vi huske som noget, som kun en enkelt person kan sidde på, i modsætning til for eksempel en bænk eller en sofa.

Et vindue hedder chuang-hu [twang-hu], det første led lyder næsten som det første led i det danske ord "tvangs-aktion".

En dør hedder men [menh] på kinesisk. "Luk døren" hedder guan men [guan menh], og "åbn døren" hedder kai men [kai menh]. Idet guan [guan] betyder "lukke" og, kai [kai] betyder "åbne". "Kai" udtales som det det danske drengenavn "Kai".

Væg hedder qiang [tjangh].

Gulv hedder di-ban [di!-ba'en]. Loft hedder tian-hua-ban [tji'en-hua-ba'en], som ordret betyder sådan noget som "himmel-blomst-planke". Ban [ba'en] betyder planke. Mange lofter var i gamle dage dekorerede.

Kineserne bruger det amerikanske etage system. Når man går direkte ind i en bygning på gadeplan, går man ind på "1. floor", som amerikanerne siger. En etage op bringer os til "2. floor" og så videre. De har ikke noget, som hedder "stuen".

Etage på kinesisk hedder lou [låuh]. Gadeplan er yi lou [i!-låuh], altså 1. etage. Hvad vi kalder første sal bliver på kinesisk til er-lou [ar!-låuh] altså 2. etage og så videre.

3. sal si-lou
[ze!-låuh]
2. sal san-lou
[san!-låuh]
1. sal er-lou
[ar!-låuh]
stuen yi lou
[i!-låuh]
kælder
di-xia-shi
[di!-sja!-sjø!]
Kælder hedder di-xia-shi [di!-sja!-sjø!].

"Jeg går ned" hedder: Wo xia lou [wå'ar sja! låuh].

En dagligstue Og "jeg går op" hedder Wo shang lou [wå'ar sjang! låuh].

Toilet hedder ce-suo [tø'e-swå'er].

"Hvor er toilettet?" hedder således: ce-suo zai na-li? [tø'e-swå'er zai na'e-li].

I alle kinesiske lejligheder, hoteller og mange kontorer finder man almindelige sidde toilet-kummer med træk og slip, ganske som vi bruger dem i Danmark. Kun på offentlige toiletter i stormagasiner, fabrikker, bangårde og lignende stedet er "asiatiske toiletter", altså to fodspor med et hul i mellem.

Når man færdes offentligt, i stormagasiner, på markeder og lignende steder, er det klogt altid at have nogle stykker toiletpapir eller papir-servietter med sig i tasken eller i lommen.

Det kinesiske sa-fa [sa-fa] minder meget om det danske "sofa".

Gong i betydninger forbundet med offentligt fysisk arbejde Gong i betydninger forbundet offentligt - officielt Begge disse tegn betyder "gong". Det første tegn anvendes mest i forbindelse med offentligt fysisk arbejde, medens det sidste mere har betydningen officielt - officielle kontorer og lignende. Nedenfor ses forskellige kombinationer med tegnet for "gong".
Tegnet for arbejder
Arbejder
gong-ren
[gung-renh]
Tegnet for at arbejde
At arbejde
gong-zuo
[gung-zur!]
Tegnet for fabrik
Fabrik
gong-chang
[gung-twra'ang]
Tegnet for ingeniør
Ingeniør
gong-cheng-shi
[gung-tøngh-sye]
Tegnet for firma
Firma
gong-si
[gung-ze'e]
Tegnet for lejlighed
Lejlighed
gong-yu
[gung-ye!]
Tegnet for offentlighed
Offentligt - fælles
gong-gong
[gung-gung!]
Tegnet for offentlig sikkerhed
Offentlig sikkerhed
gong-an
[gung-an]

Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation