Indhold
8. Kinesisk Astrologi
10. Konfutse og Familien
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

9. Ja og Nej

"Ja" hedder på kinesisk: shi-de [shø-de].

Første stavelse "shi" kan vi finde i ordet for "er": shi [shø]. Endelsen "-de" er den samme, som vi finder i mange tillægsagtige ord som for eksempel "tørt": gan-de [gan-de]

Man kan også bruge et andet bekræftende udtryk: you [jo'o], som betyder "der er" eller "der findes" ganske som det danske bekræftende ord "jo". Det er det samme ord, som vi tidligere har mødt som "har", for eksempel i "jeg har": wo you [wå'ar jo'o]

Dui [dui!] bruges også meget. Det er et udbrud, som betyder "rigtigt" eller "enig".

"Nej" hedder på kinesisk: bu [bu!].

Imidlertid, i mange situationer kan det grænse til uhøflighed at sige så direkte "nej".

Man kan søge at bruge nogle andre udtryk, som det nu passer ind i situationen, som for eksempel : bu-shi [bu!-shø], som betyder sådan noget som "sådan er det ikke", ordret "ikke er".

Eller man kan sige: mei-you [meih-jo'o]. som betyder "har ikke", ordret "ikke-have", eller det kan betyde "findes ikke", ordret "ikke-er". "Mei-" udtales som "nej" på norsk, blot med "m" i stedet for "n".

"Ja eller nej" hedder: shi hai-shi bu-shi [shø hai-shø bu!-shø], og selvfølgelig "eller" hedder: hai-shi [hai-shø],

Bekræftelser:
"Ja":

shi-de [shø-de].
"Der er":

you [jo'o],
"Rigtigt" eller "enig":

dui [dui!]


Benægtelser:
"Nej":

bu [bu!].
"Sådan er det ikke":

bu-shi [bu!-shø],
"Har ikke" eller "findes ikke":

mei-you [meih-jo'o].
Når man sætter "bu-" eller "mei-" foran et ord, kommer det til at betyde det modsatte. Negationen "-bu" optræder hyppigere end "mei-". "Bu-" er en kraftigere negation end "mei-".

Som vi husker: hao [ha'uw] betyder "godt". Når man sætter "bu-" foran: bu-hao [bu!-ha'uw] betyder det "dårligt" altså "u-godt".

Vi bruger næsten det samme udtryk på dansk. Tænk blot på u-hyggelig, u-afbrudt, u-afgjort og u-artig, blot for at nævne nogle få eksempler. Dansk og kinesisk sprog syntes at være lidt i familie med hinanden.

Hvis man bliver plaget af tiggerbørn, kan man prøve at sige: wo hen qiong - mei-you qian [wå'ar hæ'eng tsungh - meih-jo'o tsænh], som betyder "jeg er meget fattig - jeg har ingen penge". Det hjælper ikke på problemet, men det kan være meget morsomt.

Hvis man virkelig vil have dem væk, skal man sige: bu - bu [bu! - bu!], ret bestemt. Det hjælper.

"Meget" hedder: hen [hæ'eng], som i wo hen hao [wå'ar hæ'eng ha'uw].

"Fattig" hedder: qiong [tsungh].

"Penge" hedder: qian[tsænh].

En inspektør ankommer for at besigtige en maskindel. Formanden slår afværgende ud med hånden og siger: mei-hao [meih-ha'uw], som betyder, at maskindelen er "ikke færdig", arbejdet er "ikke fuldendt".

Dagen efter er maskindelen færdigbearbejdet. Inspektøren undersøger den og finder nogle alvorlige fejl. Han siger: bu-hao [bu!-ha'uw], som betyder "dårlig", "duer ikke". Formanden lover at udbedre fejlen til næste dag.

Endnu engang ankommer inspektøren, han konstaterer, at reparationen ikke er udført som lovet og siger bebrejdende: ni mei-zuo [ni'i meih-zur], "du gjorde ikke".

Tilsidst får formanden arbejdet udført til inspektørens tilfredshed. De gennemgår sammen maskindelen, og til afslutning slår formanden ud med hånden og siger: mei-you-la [meih-jo'o-la], som betyder noget i retning af: "Nu er der ikke mere".

hao-la [ha'uw-la] svarer inspektøren.

Nogle ord og deres negationer:
"Godt":

hao [ha'uw]
"Dårligt":

bu-hao [bu!-ha'uw]
"Der er":

you [jo'o],
"Der er ikke":

mei-you [meih-jo'o]
"Har":

you [jo'o],
"ikke har":

mei-you [meih-jo'o]
"Klar" eller "OK":

hao-la [ha'uw-la]
"Ikke klar":

mei-hao [meih-ha'uw]
"Gøre" eller "udføre":

zuo [zur]
"Ikke udføre":

mei-zuo [meih-zur]
"Smuk":

piao-liang [pjaw!-leang]
"Grim" eller "ikke smuk":

bu-piao-liang [bu!-pjaw!-leang]

Tegnet for ordet ja - det udtales shi-de på kinesisk Tegnet for ordet eller - det udtales hai-shi på kinesisk Tegnet for ordet nej - det udtales bu-shi på kinesisk, det første tegn betyder - bu
"Ja" - "eller" - "nej"


Hos Montana Department of Commerce - China Business Etiquette (pdf) finder en meget god og ret udtømmende beskrivelse af kinesisk forretningskultur, eller skal vi sige kultur i det hele taget.

Dog skal man passe på det med den formelle påklædning. Lige så snart man kommer bare lidt ned i organisationshierakiet, kan en pæn T-shirt sagtens gøre det.

På siden Chinese Culture findes nogle meget direkte råd vedrørende gaver, alkohol, samtale emner med mere.


Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation