Indhold
6. Tal fra Et til Ti
8. Kinesisk Astrologi
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

7. Før Nutid

Dansk, engelsk og andre europæiske sprog er bøjningssprog med specielle bøjningsformer for flertal, datid og før nutid med videre. For eksempel tysk gramatik kan være ganske kompliceret, som nogle har erfaret.

Kinesisk er i almindelighed ikke sådant et bøjningssprog. Flertal vil fremgå af sammenhængen ved brug af talord, eller udtryk som mange, flere eller lignende.

"En person" hedder: yi-ge ren [i!-gør! renh].

"To personer" hedder: liang-ge ren [li'ang-gør! renh].

Så person hedder "ren" både i ental og i flertal, der er ikke nogen speciel flertalsendelse. Kun de personlige stedord, pronominer, har flertalsendelsen -men.

Nutid og datid vil på samme måde fremgå af sammenhængen. "Jeg elsker dig" hedder: wo ai ni [wå'ar ai! ni'i]; medens "tidligere elskede jeg dig" hedder: yi-qian wo ai ni [i'i-tjenh wå'ar ai! ni'i].

Før eller tidligere hedder: yi-qian [i'i-tjenh].

Så elske og elskede hedder ganske det samme; om det er nutid eller datid vil fremgå af sammenhængen. Der er ingen speciel datidsendelse.

Jeg elskede dig igår, vil således hedde: zuo-tien wo ai ni [zuåre-tien wå'ar ai! ni'i].

Bemærk at på kinesisk sætter man tiden først, "igår jeg elskede dig"; medens man på dansk og engelsk vil sætte den tilsidst, "Jeg elskede dig igår".

Bemærk endvidere, at man på kinesisk altid sætter grundleddet før verbet, altså "jeg" før "elskede". Det er uanset, om det er hovedsætning eller bisætning.

Imidlertid findes der en slags bøjningendelse, som betegner før nutid, nemlig endelsen -la.

Før nutid vil sige, at nogen eller noget er trådt ind i en ny tilstand, og der befinder de sig stadigt.

Forskellige kulturer og sprog kan imidlertid have forskellige meninger, om hvad der skal udtrykkes ved før nutid.

Vi passerer en gruppe mennesker på en gade. En person er kommet til skade i trafikken og ligger bleg og livløs på fortovet. De andre står bøjet over ham. En af de tilstedeværende vender sig bort og siger sagte: ta si-la [ta ze'e-la].

"Han er død". Det vil sige, at han er trådt ind i tilstanden "død", og der befinder han sig stadigt, altså et tilfælde af før nutid.

Vi passerer en gruppe ældre mennesker, som står og ryger udenfor et selskabslokale. En af mændende siger eftertænktsomt: wo-men lao-la [wå'ar-men la'o-la].

"Vi er blevet gamle". Det vil sige, at de er trådt ind i tilstanden "gamle", og der er de stadig.

"Gammel" hedder: lao [la'o].

Vi er på søndagsudflugt i bjergene med nogle venner. Efter nogle timers anstrengende opstigning vender vi os om og siger til de andre: ni-men lei-la ma? [ni'i-men læi!-la ma].

"Er I blevet trætte?" Altså om de muligvis er trådt ind i tilstanden "træt", hvori de i så fald stadigt må formodes at befinde sig.

lei [læi!] betyder "træt".

Efter et hvil rejser vi os beslutsomt op og siger: wo-men zou-la [wå'ar-men zo'u-la].

Det betyder "Vi er gået", Idet vi tager lidt forskud på fremtiden, træder vi ind i tilstanden "gået", i hvilken vi efter nogle få sekunder stadig må formodes at befinde os.

zou [zo'u] betyder "gå".

Vi sætter os ind i en taxi; vi synes, at chaufføren er lidt lang tid om at komme i gang, så kan vi også sige: zou-la [zo'u-la]. "Vi er kørt".

"Gå" i betydningen "spadsere", altså for eksempel at gå en tur efter middagen, hvilket er meget populært i Kina, hedder: sanbu [sanbu].

Efter nogen tid ankommer vi til nogle venners bolig. Deres lille datter ser os først og råber til sine forældre: ta-men lai-la [ta-men laih-la].

"De er kommet". Altså vi er nu trådt ind i tilstanden "kommet".

lai [laih] betyder "komme".

Hvis man ønsker at udtrykke, at noget er i orden, kan man sige: hao-la [ha'uw-la].

I Hong Kong kan de godt lide at blande engelsk og kinesisk sammen. Her kan man høre udtrykket:

OK-la [ouh kay-la]

Tegnet for ordet liv - det udtales huo på kinesisk Jeg synes, at tegnet for "liv" ligner en potteplante i regnvejr.Tegnet for at le Jeg kan så godt lide dette tegn for "le". Man kan tydeligt se to øjne og en mund, som smiler. Det hedder "xiao" på kinesisk, udtalen minder om dansk "sjov".Tegnet for kærlighed Dette er tegnet for "kærlighed" på kinesisk. Det er et lidt gammeldags skrifttegn, idet det indeholder tegnet for "hjerte", som er de tre dråber hjerteblod og den lidt større dråbe under stregen foroven. Det moderne skrifttegn indeholder ikke tegnet for "hjerte".Da den kinesiske Folkerepublik blev udråbt i 1949, indførte man samtidigt et nyt kinesisk tegnsæt, som kaldes "Forenklet Kinesisk", "Simplified Chinese". Det traditionelle tegn for hest - med fire ben Det forenklede tegn for hest - uden ben Man gjorde mange tegn simplere, ved at spare nogle streger væk, flere gamle tegn blev samlet og katagoriseret under et enkelt tegn og lignende. Der er dog stadig omkring fem tusind tegn i "Forenklet Kinesisk", og mange skrifttegn er stadig ens for de to systemer.

Formålet med forenklingen var, at adgangen til lærdom og uddannelse skulle være nemmere og mere demokratisk.

Taiwan kineserne har aldrig tilgivet Fastlands Kina, at de har ændret og forkastet nogle af de tegn, som kineserne har arvet fra forfædrene.

Google Translate kan man finde næsten ethvert skrifttegn i både "Simplified Chinese" og "Traditionel Chinese". Det er nok bedst at oversætte fra engelsk til kinesisk, hvis man vil have et godt resultat; dansk er ikke et særligt stort sprog.

Operativsystemet skal være i stand til at understøtte Øst Asiatiske Tegn. (Det er en standard option i Windows).

Til start af artikel

20090415
Passed W3C Validation