Indhold
15. Forfædrenes Dag
17. På Jobbet
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

16. Toneøvelser

Det er mest almindeligt at betegne de fire toner i kinesisk med et nummer.

Første tone er jævn og ensartet som i Do-Re-Mi sangøvelser. Anden tone er stigende, lys og optimistisk. Tredje tone er syngende, først ned og så op. Fjerde tone er faldende, som når vi giver en ordre til hunden.

Numre er meget almindelige i kinesisk kultur og historie. Konfutse talte "de seks relationer", "de fem klassikere" (bøger), "de syv synder" og "de syv dyder". I historien kan vi læse om "de tre kongedømmers", og "de seksten kongedømmers" perioder. I astrologi taler man om "de tolv dyretegn" og "de fem elementer". I politik kan man tale om "Fire Banden".

Og således har man altså også "de fire toner" i kinesiske sprog.

Men det er ikke alle, som har en sådan matematisk hukommelse, at de er gode til at huske numre. Derfor er der behov for en huskeregel.

Lad os se for os bjergkæderne, som strækker sig i hele Nord- og Sydamerikas længde. De kaldes "American Cordillera", i Sydamerika kaldes de "Andes Bjergene". I næsten hele deres udstrækning består de af to parralle bjergkæder med en dal imellem.

Lad os forstille os, at vi i en helikopter kommer flyvende ude fra Stillehavet ind imod kysten af Peru.
Tonen er jævn Tonen er stigende Tonen er syngende Tonen er faldende
Først vil vi flyve henover den flade kystslette.

Dernæst vil vi flyve opad den første bjergkæde, Cordillera Occidental.

Når vi har nået toppen, kan vi måske se henover dalen mellem de to bjergkæder, som kaldes Altiplano. Vi flyver ned ad den første bjergkæde henover dalen og op ad den næste bjergkæde. Når vi har nået toppen af Cordillera Oriental, som den næste bjergkæde hedder, flyver vi dernæst direkte nedad mod Amazomas junglen.

Jævn tone Stigende tone Syngende tone Faldende tone

 
mor
ma [ma]
 
hamp
ma [mah]
 
hest
ma [ma'a]
 
bande og sværge
ma [ma!]
røg eller cigaret
yan [jen]
salt
yan [jenh]
øje
yan [je'en]
svale
yan [jen!]
blomst
hua [hua]
ro (en båd)
hua [huah]
  tegning el. at tegne
hua [hua!]
bæger
bei [bei]
  nord
bei [be'i]
ryg
bei [bei!]
tage (f.eks. en taxa)
da [da]
ankomme
da [dah]
slå
da [da'a]
stor
da [da!]
  fisk
yu [yeh]
regn
yu [ye'eh]
at møde (nogen)
yu [ye!]
røgelse (god lugt)
xiang [sjang]
  tænke
xiang [sja'ang]
 
  hvem?
shui [sweh]
vand
shui [swe'e]
sove
shui jao [swei! djao!]
 
barn
hai [haih]
hav
hai [ha'i]
 
central (f.eks. regering)
yang [yang]
får eller ocean
yang [yangh]
klø, irritere
yang [ya'ng]
slags (varianter)
yang [yang!]
 
 
at købe
mei [ma'i]
at sælge
mei [mai!]
 
lang
chang [twrangh]
plads, fabrik
chang [twra'ang]
 
tør
gan [gan ]
 
 
at gøre (noget)
gan [gan! ]

På dansk har vi den kendte vittighed om barnet, som spørger moderen: "Får får får?", og moderen svarer: "Nej mit barn, får får ikke får, får får lam".

På kinesisk kan man spørge: ma ma ma ma [ma ma! ma'a ma], som betyder "skældte mor hesten ud?"

I dagligdags samtaler er det ofte med toner som med de tyske bestemte og ubestemte artikler og tillægsordsendelser. Det siges, at de er vanskelige at lære, men i dagligdagens samtaler udtales de ofte meget utydeligt eller slet ikke, og ordene forstås hovedsageligt ud fra sammenhængen.

I virkeligheden er der sikkert toner i mange sprog. Blot tænk på engelsk, "too" (også) og "two" (2), eller "there" (der), "their" (deres) og "they're" (de er). Det er blot ikke blevet formaliseret på samme systematiske måde som i kinesisk.
Coca Cola på kinesisk Kinesiske skrifttegn fortæller os en mening, men de giver sjældent nogen som helst antydning om udtalen. Teoretisk set ville en person være i stand til at kunne læse og skrive kinesiske tegn flydende uden at kunne tale et eneste ord kinesisk.

Tegnet for hus giver meningen "hus", men umiddelbart ingen antydning om nogen udtale. Det kan for den sags skyld udtales hus, house, haus, casa eller dom; men på kinesisk "udtales" det altså fang-zi [fangh-ze'e] Det minder om dansk "fængsel" og "fanger".

Imidlertid, siden den politiske åbning i begyndelsen af firserne er der opstået behov for at udtrykke udtalen af udenlandske ord med kinesiske skrifttegn. "Coca Cola" har været særlig heldig med at finde et navn til deres produkt, som fortæller udtalen og samtidig giver en positiv mening.

lækkert
ke kou [kø'e ko'u]
lækkert
bestemt ke [kø'e]
bestemt
lykkelig le [lør!]
lykkelig

På siden: Harvard University Chinese Pronunciation Guide kan man høre eller downloade ord med forskellige kinesiske toner udtalt i "Streaming Audio" format. Det synes at være en meget anerkendt website.

På webstedet: On line Chinese Tools af Erik E. Peterson findes mange nyttige links forbundet med Kina og undervisning i kinesisk.

Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation