Indhold
14. Farver
16. Toneøvelser
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

15. Forfædrenes Dag

Lille udsnit af det berømte maleri - Langs Floden under Qingming Festival - Zhang Zeduan (1085-1145) findes på National Palace Museum i Beijing. Forfædrenes Dag er en vigtig kinesisk helligdag. Fornylig er den blevet erklæret for national helligdag på bekostning af en af 1. maj helligdagene. I år vil den falde på d. 4. April.

Forfædrenes dag hedder på kinesiske Qing-Ming [tjing-mingh], som ordret betyder "klart og lyst". I den gamle kinesiske astronomi inddeles året i 24 lige store perioder. Om den femte periode efter det kinesiske nytår hedder det i den klassiske astronomiske bog "Lishu" "På denne tid er det klart og lyst overalt". En familie besøger gravpladsen Qing Ming perioden starter 106 dage efter årets korteste dag. Traditionen foreskriver, at i denne periode skal man gå ud i naturen og besøge forfædrenes grave. På engelsk kaldes den ofte "Tomb Sweeping Festival".

Qing [tjing] betyder "klart", det er samtidigt navnet på det sidste kejser dynasty, Qing Dynasty (1644-1911).

Mingh [mingh] betyder "lyst", og det er også navnet på de næstsidste kejser dynasty, Ming Dynasty (1368-1644).

Den kinesiske Forfædrenes Dag er en familiebegivenhed. Hele familien tager på udflugt til afdøde familiemedlemmers grave for at vise deres respekt for forfædrene. De medbringer blomster, røgelsespinde og mad og drikke, som de ved, at de afdøde godt kunne lide. For eksempel frugt, brød, stegt and eller svinekød, grøntsager og måske lidt kinesisk brændevin.

Familien ofrer mad, brænder penge og røgelse Grav hedder: mu [mu!], medens gravplads hedder mu-di [mu!-di!], idet di [di!], betyder mark.

Familie hedder: quan jia ren [twuen djar renh], som ordret betyder "hele familie personer" eller skal vi sige "alle familie personer". "Hele" eller "alle" hedder quen [twuen]. "Familie" eller "hjemme" hedder jia [djar], det minder om det engelske ord for "krukke", "jar".

Forfædre hedder: zu-xian [dju'e-si'en].

Det er fordi, at selv om forfædrene er døde, er deres sjæle stadig til stede omkring os i denne Verden og også i Himlen.

Familien pynter graven med blomster og brænder røgelse. De holder et ceremonielt måltid med de afdøde. Forfædrenes del af brændevinen hælder man ud på jorden, men selve måltidet bliver man nødt til at hjælpe dem med.

Blomst hedder Hua [hua], og røgelse hedder xiang [sjang].

Datteren til den afdøde Hong Kong skuespillerinde Fei Fei brænder penge for sin mor Man sætter maden foran gravstenen, medens man mindes de afdøde. Derefter kan man tage den med hjem igen og spise den der. Det giver held og lykke at spise mad, som således er blevet velsignet af forfædrene.

I Kina bliver det stadigt mere populært at dyrke den traditionelle kinesiske kultur. Mange unge mennesker brænder penge til familiens afdøde på særlige dage. Stadigt flere besøger gravstederne på dagen for forfædrene. Der sælges mere fyrværkeri og raketter end nogensinde før i forbindelse med det kinesiske nytår.

Det er vigtigt af afbrænde penge til de afdøde, såldes at de har noget at leve for i deres Himmel. Det er ikke rigtige penge; de brænder ikke særlig godt. Man kan købe nogle særlige papirpenge til formålet, de brænder meget bedre.

Nu er det sådan, at forfædrene befinder sig i Himlen eller i hvert fald ikke så langt derfra. De har langt bedre kontakt til Guderne, Budda og Guan Yin, ja måske også til Jesus og den Kristne Gud, som også bor i Himlen, end de levende har. Det er fuldt ud muligt for indflydelsesrige forfædre at lægge et godt ord ind for deres levende slægtninge hos Himlens herskere.

Himmelske penge - bemærk antallet af nuller Derfor skal man huske at ønske, medens man brænder penge til de afdøde. Man kan for eksempel ønske, at ens nærmeste forbliver sunde og raske, at forretningerne vil gå godt, eller at børnene vil få en god karakter i skolen.

En af mine venner drømte, at hans afdøde bedsteforældre talte til ham: "Alting er blevet så forfærdeligt dyrt her i Himlen, det er så svært at få pengene til at slå til." Han for op af sengen den næste morgen og løb ud og købte nogle himmelske penge, som han straks brændte.

Kinesere fra hele Verden samles ved et monument i Shaanxi for den Gule Kejser, alle kineseres forfader Kinesere fra hele selve Kina, Taiwan, Singapore og Chinatowns på forfædrerens dag og ærer den Gule Kejser De himmelske penge er prydet med potrættet af selve Himlens Herre "Jade Kejseren", som ifølge sagens natur er en langt vigtigere person end både George Washington og alle Verdens konger og dronninger. De himmelske penge synes også at være langt mere værdifulde end de jordiske penge, ihvertfald er pålydende langt større. Måske har de allerede inflation i Himlen, de er nok lidt foran.

Hver familie ærer kun sine egne forfædre, der er ikke tale om, at man fremsiger bønner for alle døde af en bestemt religiøs tro, en bestemt politisk overbevisning eller sådan noget.

Man kan også mindes meget fjerne forfædre. Hvert år på forfædrenes dag samles repræsentater for alle medlemmer af den kinesiske race ved monumentet for "Den Gule Kejser", "the Yellow Emperor", som er alle kineseres stamfader. Her kommer repræsentanter fra alle dele af folkerepublikken Kina, Taiwan, Singapore og Chinatowns i hele Verden for at ære deres fælles forfader.


Wikipedia - Along the River during Qing-Ming findes et meget 12.31 MB stort JPG billede af "Langs med Floden på dagen for Forfædrene" malet af Zhang Zeduan under Song Dynasty og omhyggeligt reproduceret af Qing Dynasty malere.


Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation