Indhold
9. Ja og nej
11. I går, i dag og i morgen
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

10. Konfutse og Familien

Filosoffen Konfutse, Kong Fuzi [kå'eng fu-ze'e], underviste i reglerne for social orden og harmoni. Han levede i landet Lu, som lå på Shantung halvøen. Han var næsten samtidig med den græske filosof Sokrates.

Konfutse sagde, at ifølge Himlens vilje bliver hvert eneste menneske født ind i et socialt netværk af ansvar og pligter. I disse forhold må en konfutiansk gentleman følge de fire dyder, som er kærlighed, retfærdighed, anstændighed og visdom. Der er seks slags forhold mennesker imellem, i hver enkelt forhold mellem to mennesker er der en senior og en junior, en overordnet og en underordnet.

"Du bør ikke pålægge andre, hvad du ikke ville have pålagt dig selv," sagde mesteren.

Filosoffen Konfutse 551 - 479 BC "En nations styrke afhænger af dens familiers hæderlighed," skrev han.

"For at skabe orden i Verden, må vi først skabe orden i nationen," lyder Kongfutses lærdom, "for at skabe orden i nationen må vi først skabe orden i familien; for at skabe orden i familien må vi først forbedre vort personlige liv; og for at forbedre vort personlige liv må vi først forædle vore hjerter."

"Børn skal respektere forældre. Men hvis forældrene er ved at begå en stor fejltagelse, bør en god søn eller datter prøve at tale dem fra det, så godt som de nu kan, dog uden at gøre dem vrede."

En søn bør respektere sin fader og sætte familiens interesser over sine individuelle ønsker. Lad os forestille os, at en søn forelsker sig i naboens datter. Han beder sin fader arrangere et ægteskab. Faderen svarer, at han har allerede arrangeret et ægteskab for ham med en datter af en rig købmand i nabobyen. Denne forbindelse er meget vigtig for familiens forretninger. En sådan beslutning må en trofast søn bøje sig for.

De seks forhold mennesker imellem er:

- 1. 2. 3. 4. 5. 6.
senior Fader
Det første tegn syntes at ligne en mand med overskæg og krydsede seler fu-qing
[fu!-tsing].
Husbonde
Tegnet betyder ægtemand - oprindelsen fortaber sig i historien zhang-fu
[djang!-fu!].
Ældre broder
Tegnet betyder ældre broder ge-ge
[gø-gør].
Prins
Det første tegn betyder konge og det næste betyder søn wang-zi
[wangh-ze'e].
Ven
Det første tegn betyder tegn er to måner - det sidste er en slags endelse peng-you
[pångh-jo'o].
Lærer
Det første tegn betyder gammel eller ærværdig - det sidste tegn er en slags endelse lao-shi
[la'o-søe].
junior Søn
Det sidste tegn betyder søn eller arving - betydningen af det første fortaber sig i historien er-zi
[arh-ze'e].
Hustru
De to tegn sammen betyder hustru qi-zi
[tsi-ze'e].
Yngre broder
Dette betyder yngre broder di-di
[di!-di!].
Minister
Tegnet betyder minister - her har ordet bu en anden mening end benægtelse bu-zhang
[bu!-dja'ang].
Ven
Det første tegn betyder tegn er to måner - det sidste er en slags endelse peng-you
[pångh-jo'o].
Elev
Tegnet betyder elev xue-sheng
[sjøe-shøeng].
For Konfutse var forholdet mellem fader og søn selve familiens grundstamme. Traditionelt har det altid været meget vigtigt for kinesiske forældre at få en søn, og utallige kinesiske døtre har oplevet, at forældrene gav større opmærksomhed til deres sønner end til deres døtre.

Forældre hedder: fu-mu [fu!-mu'uh]. Som det ses er ordet sammensat af de første stavelser i henholdsvis fader og moder.

Det formelle ord for ægtemand er zhang-fu [djang!-fu!], som vist i tabellen. Imidlertid findes der også et anden mindre formelt ord nemlig: lao-gong [la'o-gung].

Det er et slang ord, som har udbredt sig fra Guandong provinsen indenfor de sidste ti år. Logikken er, at en gammel bedstefar hedder: lao gong-gong [la'o gung-gung] med to "gong", så må det jo være logisk, at ægtemand må hedde: lao-gong [la'o-gung] med et "gong".

Selvom det ikke formelt er i overensstemmelse med Kongfutses lære, vil jeg tillade mig at udvide skemaet med forholdet mellem familiens kvindelige medlemmer.

- 1. 2.
      Moder
Tegnet for moder mu-qing
[mu'u-tsing].
Ældre søster
Tegnet for ældre søster Jie-jie
[dje'e-dje'e].
Junior Datter
Tegnet for datter nu-er
[ny'e-arh].
Yngre søster
 Tegnet for yngre søster mei-mei
[mei!-mei!].

"Fader" hedder som nævnt fu-qing [fu!-tsing], mens børn kalder deres far for ba [ba!] eller baba [ba!-pa].

"Moder" hedder: mu-qing [mu'uh-tsing], men børn kalder deres mor for ma [ma] eller mama [ma-ma].

En gift kvinde kaldes: fu-ren [fu!-renh]. Forstavelsen "fu-" minder om det danske "fru".

På dansk har man også en anden mindre formel betegnelse for hustru, nemlig "kone". Sådan et udtryk har man også på kinesisk, nemlig tai-tai [tai!-tai!].

Hendes ægtemand kaldes: zhang-fu [djang!-fu!].

Et barn hedder: hai-zi [haih-ze'e].

I familien vil man kalde et spædbarn: bao-bei [ba'o-bei!], det minder om det engelske "baby".

I et afsnit om familie bør jeg også nævne, at broder i almindelighed hedder: xiong-di [sjung-di!] og søster i almindelighed kaldes: jie-mei [dje'e-mei!].

I tabellen over de seks relationer foroven er eksempler på to typer endelser, som lyder næsten ens, men er forskellige. I prins, wang-zi [wang-ze'e], søn er-zi [arh-ze'e] og hustru qi-zi [tsi-ze'e] ses endelsen "-zi", som ofte ses i navneord. Den kan bruges til at gøre verber eller tillægsord navneagtige. Det er tilsvarende den danske endelse "-se" som for eksempel i "endel-se", "overraskel-se", "forbløffel-se" og så videre.

En hu-kou familie bog Men lærer, lao-shi [la'o-søe], har endelsen "-shi", som er noget andet. Betydningen fortaber sig tilbage i historien, sådan hedder det bare.

Servitricen i en restaurant eller pigen bag disken i butikken tiltales traditionelt med: xiao-Jie [sja'o-dje'e], som oprindeligt betyder "lille søster" eller ordret "lille ældre søster". Det bruges i sådanne forbindelser, hvor vi ville sige "frøken" på dansk. Mange mener dog, at udtrykket er for nedladende. Derfor er nogle begyndt at tiltale unge kvinder, servitricer og butiksekspedienter med: nu-shi [ny'e-shø!], som er et mere neutralt udtryk.

Xiao [sja'o] betyder lille.

Konfutse understregede familien betydning som samfundets grundlag. I Kina har hver familie en officiel bog, hvori der står optegnet, hvem der er denne families medlemmer, og i hvilken by familien har hjemme.
Hos Stanford Encyclopedia of Philosphy - Confucius findes en introduktion til Conficius med links til en engelsk oversættelse af hans "Analects".

Hos The Friesian School - Confucius fremstilles Konfutses etik nærmere forbundet med traditionelle kinesiske ord og tegn.
Til start af artikel

20150901
Passed W3C Validation