Indhold
1. Pronominer og Goddag
2. Nationalitet Genetiv og Familie
3. Høflighed
4. Nogle nyttige Verber
5. Månekager og Datid
6. Tal fra Et til Ti
7. Før Nutid
8. Kinesisk Astrologi
9. Ja og Nej
10. Konfutse og Familien
11. I Går, i Dag og i Morgen
12. Det Kinesiske Nytår
13. Hvad, Hvorfor, Hvem og Hvor
14. Farver
15. Forfædrenes Dag
16. Toneøvelser
17. På Jobbet
18. Kroppen
19. Bygninger og Inventar
Ordliste

Teris Hjemmeside

Undervisning i Talt Kinesisk

Mit navn er Qinghua Tang Hansen. I kan blot kalde mig Teri. Sammen med min mand, som hedder Bent Hansen, har vi lavet en introduktion til kinesisk, som vi synes er nem og enkel. Jeg står for kinesisk sprog og kultur, og han laver alt det andet.

Det er vor, og mange andres, overbevisning, at kinesisk i fremtiden vil blive et vigtigt fremmedsprog, også i Danmark. Ganske som engelsk, tysk, fransk er det i dag. Det vil blive vigtigt at kunne gøre sig forståeligt på kinesisk.

Man behøver ikke at være ekspert. Alene det, at man har gjort sig nogen ulejlighed for at lære sproget, vil give en meget stor good-will blandt kinesere.

Vi tror, at mange mennesker viger tilbage for at lære kinesisk, fordi de tror, det er umådeligt svært og helt fuldstændig anderledes end dansk.

Det kan jo ikke nægtes, at der er en vis forskel mellem dansk og kinesisk. Men der er også nemme ting i sproget, for eksempel er gramatikken meget simpel.

Teri Qinghua Hansen i en bøgeskov på Fyn Men barrieren i undervisning mellem kinesisk skyldes hovedsagelig tre ting. Det er de specielle udtale regler i det kinesisk pin-yin alfabet, de kinesiske "toner" og så naturligvis de kinesiske skrifttegn.

Pin-yin er kinesisk skrevet med alfabetet. Det bruges til at beskrive udtalen af de kinesiske tegn. Kinesiske børn lærer alfabetet og pin-yin allerede i første klasse. Derefter bruges det i til at præcisere den korrekte udtale af hvert enkelt skrifttegn. Vi må jo huske, at et kinesisk skrifttegn intet fortæller om udtalen.

For at overvinde problemet med udtalereglerne i "pin-yin" vil vi beskrive udtalen med dansk lydberskrivelse, uden dog at gøre det alt for videnskabeligt. Samtidig vil jeg indtale en lydfil for hvert ord, således at I også kan høre udtalen.

Tag for eksempel udtalen af navnet på byen Guangzhou, som altid volder danskere problemer. Danskere vil umiddelbart udtale det noget i retning af "Guang-sjou". Men det er forkert. Det bør udtales, med dansk lydbeskrivelse, som [Guång-djou] med "dj" som et stemt "J" som i engelsk John.

Ved hjælp af lydfilerne og den danske lydbeskrivelse vil I hurtigt kunne lære en masse ord og derved komme til at synes, at det er morsomt at lære kinesisk. Senere, når I har engageret jer i kinesisk sprog og godt kan lide at lære kinesisk, vil jeg måske introducere de formelle regler for udtalen i "pin-yin".

Dalian - Min hjemby Toner er andet problem. Ved "toner" forstås ord, som i pin-yin bliver skrevet på samme måde, men som udtales forskelligt alt efter betydningen. Et sådant ord kan udtales med fire forskellige toner. Dette anføres i formel pin-yin med forskellige skråstreger, som kan være vanskelige at holde styr på sammen med alt det andet.

Problemet med toner vil vi også løse med en dansk lydbeskrivelse og lydfiler.

Tag for eksempel ordet "ma", som kan have fire forskellige betydninger på kinesisk alt efter hvilken "tone", det bliver udtalt med.

Første tone vil sige, at tonen ikke ændrer sig, som for eksempel i "Do - Re - Mi - Fa - So" i traditionelle sang øvelser. "Ma" udtalt på denne måde betyder "mor". Det vil med dansk lydbeskrivelse betyde, at det udtales lige ud af landevejen [ma].

Anden tone vil sige, at tonen er stigende. "Ma" udtalt på denne måde betyder "hamp". Når det med dansk lydbeskrivelse skrives med et "h" eller "e" til slut vil de fleste danskere fortolke det således, at ordet skal udtales med stigende tone [mah].

Tredie tone vil sige, at tonen er "syngende". Tonen går ned for derefter at gå op igen. Som bekendt bruges det en del i fynsk, for eksempel i den fynske udtale af "svede". De smider "d" væk og giver ordet en sang. Det kan udtrykkes som "sve'e". Det kinesiske ord "ma" udtalt på denne måde betyder "hest". Med dansk lydbeskrivelse vil det blive sådan noget som [ma'a].

Fjerde tone vil sige, at tonen er faldende. Når vi giver en ordre for eksempel til hunden, vil tonen automatisk blive faldende, for eksempel i "dæk" eller "sid". I dansk alfabetisering vil jeg tilføje et udråbstegn for at indikere, at ordet skal udtales lidt bestemt, altså faldende. Det kinesiske ord "ma" udtalt på denne måde betyder "at sværge", altså at bruge eder og forbandelser. Med dansk lydbeskrivelse vil det blive sådan noget som [ma!].

Der findes ingen nemme måder at lære de kinesiske skrifttegn på. Kun, hvis man som kineser er startet i første klasse og har holdt læsefærdigheden ved lige ved regelmæssig læsning af aviser og bøger, så kan man være god til at læse skrifttegn. At tilegne sig tegnene ved at begynde i en moden alder, tror jeg, er en meget stor opgave.

Men det kan være meget nyttigt at lære nogle meget grundlæggende tegn. For eksempel for mand og kvinde, så man ikke går ind på det forkerte toilet og lignende.

Gamle skrifttegn fra Shang dynasty orakelknogler Kinesiske skrifttegn er meget gamle. De har deres oprindelse i en fjern stenalder for mere end 3000 år siden. Mange mennesker er meget facineret af tegnene. Derfor vil jeg i hver lektion vise nogle tegn og fortælle lidt om dem.

Jeg vil stræbe efter at præsentere ti til tyve nye ord i hver lektion, alt efter hvor svære de er og hvordan det passer med emnet. Det er, hvad jeg tror almindelig studerende vil kunne klare, når de lærer kinesisk i deres fritid.

Hvert ord vil jeg skrive med korrekt pin-yin stavemåde, blot for at vænne jer til denne måde at stave på. Det vil blive klikbart, således at et klik vil starte en .wav type lydfil, som jeg har indtalt.

Det vigtigste ved at lære et sprog er at kunne tale det; og den naturlige måde at lære udtale på er ved at lytte og efterligne. Det er en langt bedre metode end alle teoretiske fremstillinger af lydfrembringelse. Derfor er det meget vigtigt at klikke på lydfilerne, lytte og prøve at efterligne udtalen, gerne flere gange efter hinanden.

Vi kan garantere jer for at lydfilerne er fuldstændig sikre, de indeholder ingen virus eller spyware. Filerne vil blive åbnet af "Windows Mediaplayer" eller lignede program, som I har på computeren.

Umiddelbart efter pin-yin stavemåden vil vi anføre ordet med dansk lydbeskrivlse i firkantede paranteser, som vi er vant til at se det som lydsprog i den grundlæggende engelsk undervisning.

Et eksempel:

"Goddag" på kinesisk hedder "Ni hao" i pin-yin stavemåden. Det vil jeg skrive således:

Ni hao [ni'i ha'uw]

"Hao" udtales som "how" på engelsk blot lidt "syngende".

Ved click afspilles en lille ".wav" lydfil.

Umiddelbart, når vi klikker et ord, vil "Windows Mediaplayer" springe op og fylde hele skærmen, og det er irriterende. Det er fordi denne side er programeret i meget simpel html. Men I må prøve at gøre det til en vane at klikke browserens "tilbage pil" i øverste venstre hjørne, så virker siden ganske godt, selvom det desværre ikke er avanceret programering.

Pin-Yin bruges i de kinesiske skoler til at præcisere udtalen af hvert enkelt skrifttegn. Det bruges også, når man skriver på en computer på kinesisk. Man skriver med pin-yin på et almindeligt tastatur med alfabetiske tegn, der fremkommer forskellige forslag til skrifttegn, og man klikker på det tegn, som man ønsker. Det bruges for alfabetiske søgeord i leksikon.

Se en god introduktion til Pin-Yin: Pin-yin - Wikipedia, the Free Encyclopedia

Eller en udlændings beskrivelse af Pin-Yin: Understanding Chinese Pinyin - Lost Lao-wai

Der findes andre alfabetiserings systemer end Pin-Yin. Den vigtigste er Wade-Giles systemet, som bruges på Taiwan og i Hong Kong. Her er alle stednavne alfabetiseret efter Wade Giles princippet: Wade-Giles - Wikipedia, the Free Encyclopedia

20150901

Kontakt: teripagemail@gmail.com Tilbage til start af side

Passed W3C Validation